2017 Uluslararası Öğrenci Programı Sınavı Sonucu Yedek Listeden Üniversitemize Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenci Listesi


2017 Uluslararası Öğrenci Programı Sınavı sonucunda boş kalan kontenjanlar ve yedek adayların listesi aşağıda belirtilmiştir.

 

Yedek aday listesi için tıklayınız

Kontenjan Listesi için tıklayınız

 

Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihi

19 Eylül 2017

Türkçe Yeterlilik Sınavı

27 Eylül 2017

 

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

1) Mezun durumda olan adayların lise diplomasının orijinalini ve noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği / Konsolosluğundan onaylı Türkçeye çevrilmiş örneği. (Lise son sınıfta okumakta olan adaylar mezun olabileceğine dair belge getireceklerdir)

2) Yurt dışından gelecek öğrencilerin maddi imkânlarının Türkiye’de yükseköğrenimlerini sürdürmeye yeterli olduğunu gösterir güvence veya destek mektubu.

3) Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkçe ya da İngilizce olarak noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği / Konsolosluğundan onaylı örneği.

4) Ülkelerindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği / Konsolosluğundan alınacak öğrenci vizesi.

5) Katkı payının yatırıldığını gösteren banka dekontu. (Kayıt Sırasında Yatırılacak)

6) 6 adet vesikalık fotoğraf.

7) Transkript (not durum belgesi). Kazakistan ve Türkmenistan uyruklu adayların transkriptleri diploma ile birlikte olduğundan ayrıca bir belge getirmeyeceklerdir.

8) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen adaylardan ayrıca, Nüfus müdürlüklerinden temin edecekleri vukuatlı nüfus kayıt örneği.

9) Doğumla Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup, İçişleri Bakanlığı’ndan çıkma izni olanlar ile bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgelerinde kayıtlı reşit olmayan çocukları tarafından yapılacak başvurularda adayın 5203 sayılı kanunda tanınan hakları kullanabilmesini ispatlayan belgenin Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı örneği ile resmi kimlik belgesinin onaylı örneği.

10) Ülkesinin yetkili sağlık kurumlarınca onaylı, öğrencinin bulaşıcı hastalık taşımadığı ve tedavisi zor ya da imkânsız herhangi bir hastalığının olmadığını gösteren sağlık raporu almaları gerekmektedir.

11) Türkiye Cumhuriyeti dışında ortaöğretimini tamamlayan adayların mezun oldukları okulların, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından veya ateşeliklerden alınacak tanınma belgesi.