2017-2018 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi Alımı İlanı


Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı güz yarıyılında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 8 ve 9. maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen Anabilim Dalına doktora öğrencisi alınacaktır.

 

Ana Bilim Dalı

Yüksek Lisans

Doktora

Yatay Geçiş (D)

ALES Puan Türü

Başvuru Şartları

Türk Dili ve Edebiyatı

-

2*

-

 

 

 

EA/SÖZ

 

Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak, ALES’ten en az 65 puan almış olmak, YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan almış olmak.

 

* Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalına (1), Yeni Türk Dili Bilim Dalına (1) öğrenci alınacaktır.

 Başvuru İçin Adaylardan İstenen Belgeler:

1.      Öğrenim görmek istedikleri Anabilim ve Bilim Dalı’nı belirtir dilekçe (Enstitü genel ağ sayfasından alınabilir.),

2.      Öz geçmiş,

3.      Diploma veya Mezuniyet belgesi (aslı ile birlikte fotokopisinin aslı gibidir onaylı örneği),

4.      Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) belgesi veya bilgisayar çıktısı,

5.      2 adet vesikalık fotoğraf,

6.      Erkek adaylar için askerlik belgesi veya askerlik durum beyanı,

7.      Transkript (Not durum belgesi) veya onaylı örneği (Dörtlük sistemle mezun olanların yüzlük sistemdeki karşılığında sadece YÖK çevrim tablosu dikkate alınacaktır.).

Başvuru İçin Gerekli Şartlar:

1. Adaylar başvurularını şahsen veya postayla yapabileceklerdir.

2. Başvuru sırasında istenen belgelerde eksiklik bulunanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

3. Her ne sebeple olursa olsun yapılan yanlış başvuru sonucunda gerçekleşen tüm işlemler iptal edilecektir. Bu nedenle başvuru yapmadan önce başvuru/kabul koşulları ve istenen bilgiler/belgeler dikkatle incelenmeli, başvurular dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.

4. İstenen belgelere ilişkin olarak kasten veya sehven yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerde tahrifat yapanların başvuruları kabul olsa dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi:

1.      İlgili ALES notunun %50’si ve yüksek lisans mezuniyet notunun %50’si alınıp sıralama yapılarak bilim sınavına ilan edilen kontenjanın üç katı öğrenci çağrılacaktır. (Sıralama Enstitü sayfasında ilan edilecektir.) Bilim sınavına katılmayan veya sınavda 50 ve üzeri not alamayan öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz.

2.      Başarı değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılacaktır:

 

 

Program

 

ALES notu

%

Lisans not ortalaması

%

Yüksek Lisans not ortalaması

%

Yabancı dil notu

%

Bilim sınavı notu

%

Doktora

50

10

10

10

20

  • Hesaplamalara göre en az 65 puan alan adaylar, yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Puanların eşitliği hâlinde sıra ile ALES notu, mezuniyet notu, yabancı dil notu ve bilim sınavı notu dikkate alınarak sıralama yapılır. Başarılı olan asıl öğrenci sayısı kadar yedek öğrenci belirlenir.

 

Başvuru Adresi:

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

İktisadi ve İdari Bilimler Binası 1. Kat - KARAMAN

Santral : 0 (338) 226 21 23

Belgegeçer : 0 (338) 226 21 20

E-Posta: sbe@kmu.edu.tr

 

Başvuru Tarihi:                                           16-25 Ağustos 2017

Bilim Sınavına Katılacakların İlanı:           07 Eylül 2017      

Bilim Sınavı:                                               11 Eylül 2017

Bilim Sınavlarının İlanı:                             12 Eylül 2017

Asıl Kazananların Kayıtları:                       13 - 15 Eylül 2017

Yedek Kazananların Kayıtları:                   18 - 20 Eylül 2017