2017 Uluslararası Öğrenci Programına Başvuran Öğrencilerin Dikkatine


Üniversitemizde 2017 - 2018 eğitim-öğretim yılında eğitim görmek üzere başvuru yapan ve aşağıdaki listede isimleri bulunan yabancı uyruklu adayların başvuruları Uluslararası Öğrenci Programı Yürütme Kurulu tarafından incelenmiş ve  12 Eylül 2017 tarihinde Üniversitemiz Yunus Emre Yerleşkesinde yapılacak olan Uluslararası Öğrenci Programı Sınavına girmeleri uygun görülmüştür. Adayların 12 Eylül 2017 tarihinde en geç saat 10:00 a kadar kayıt için gerekli belgeler ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvurmaları gerekmektedir.

Adaylar aşağıdaki linke tıklayarak e-posta adresleri ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra  'Yazdır' butonu ile Kabul Mektuplarını ve Sınav Giriş Belgelerini alabilirler.

Kabul Mektupları ve Sınav Giriş Belgeleri için tıklayınız.

Not
1-)
 Sınav sonuçları 13 Eylül 2017 tarihinde açıklanarak, 13 - 14 Eylül 2017 tarihleri arasında yerleştirmeye hak kazanan öğrencilerin kayıtları yapılacaktır. Adayların Uluslararası Öğrenci Sınavına gelirken aşağıdaki kesin kayıt için gerekli belgeleri de getirmeleri gerekmektedir.

2-) 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programına yerleştirilen adayların kesin kayıt hakkı elde edebilmesi için Üniversitemiz bünyesinde yapılacak olan Özel Yetenek Sınavından da başarılı olma şartı aranacaktır. Özel Yetenek Sınavında başarısız olan adayların bu programa kayıtları yapılmayacaktır.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

1) Mezun durumda olan adayların lise diplomasının orijinalini ve noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği / Konsolosluğundan onaylı Türkçeye çevrilmiş örneği. (Lise son sınıfta okumakta olan adaylar mezun olabileceğine dair belge getireceklerdir)

2) Yurt dışından gelecek öğrencilerin maddi imkânlarının Türkiye’de yükseköğrenimlerini sürdürmeye yeterli olduğunu gösterir güvence veya destek mektubu.

3) Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkçe ya da İngilizce olarak noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği / Konsolosluğundan onaylı örneği.

4) Ülkelerindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği / Konsolosluğundan alınacak öğrenci vizesi.

5) Katkı payının yatırıldığını gösteren banka dekontu. (Kayıt Sırasında Yatırılacak)

6) 6 adet vesikalık fotoğraf.

7) Transkript (not durum belgesi). Kazakistan ve Türkmenistan uyruklu adayların transkriptleri diploma ile birlikte olduğundan ayrıca bir belge getirmeyeceklerdir.

8) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen adaylardan ayrıca, Nüfus müdürlüklerinden temin edecekleri vukuatlı nüfus kayıt örneği.

9) Doğumla Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup, İçişleri Bakanlığı’ndan çıkma izni olanlar ile bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgelerinde kayıtlı reşit olmayan çocukları tarafından yapılacak başvurularda adayın 5203 sayılı kanunda tanınan hakları kullanabilmesini ispatlayan belgenin Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı örneği ile resmi kimlik belgesinin onaylı örneği.

10) Ülkesinin yetkili sağlık kurumlarınca onaylı, öğrencinin bulaşıcı hastalık taşımadığı ve tedavisi zor ya da imkânsız herhangi bir hastalığının olmadığını gösteren sağlık raporu almaları gerekmektedir.

11) Türkiye Cumhuriyeti dışında ortaöğretimini tamamlayan adayların mezun oldukları okulların, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından veya ateşeliklerden alınacak tanınma belgesi. 

 2017 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMI SINAVINA
BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ADAY ÖĞRENCİ LİSTESİ