2017 – 2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ÖSYS Yerleşme Puanına Göre Yatay Geçiş (Ek Madde-1) Başvuru İlanı


   “Yükseköğretim Kurumları’nda Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”  hükümleri ve “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ne uygun olarak 2017 - 2018 Eğitim - Öğretim yılı güz yarıyılında yatay geçiş Ek Madde-1 ( Yerleşme Puanına Göre ) kapsamında başvurular alınacak olup, gerekli belgeler, başvuru tarihleri ve diğer hususlar aşağıda belirlenmiştir.

 

Not: Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Şahsen veya posta yoluyla gelen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Online başvuru ekranından yüklenen belgelerin orjinalleri kesin kayıt anında adaylardan istenecektir.


Online Başvuru Evrakları

1

ÖSYS Sınav Sonuç Belgesi (Zorunlu)

2

Onaylı Öğrenci belgesi (Zorunlu)

3

Onaylı Not döküm belgesi (Transkript) (İsteğe Bağlı)

4

Onaylı Ders programı ve ders içerikleri (İsteğe Bağlı)

5

Kayıtlı olduğu üniversiteden alınan Merkezi Puanla (Ek Madde-1) Yatay Geçiş yapmadığını gösterir belge/yazı aslı (İsteğe Bağlı) 

6

ikinci öğretim öğrencilerinin ilk %10'luk başarı dilimine girdiklerini gösterir belge/yazı aslı (İsteğe Bağlı)

7

Hazırlık Sınıfı okuyan ya da Kayıt Donduran öğrencilerin belgelerini eklemeleri gerekmektedir. (İsteğe Bağlı)

Dikkat Edilecek Hususlar


İlk ve Acil Yardım programına yatay geçiş yapan adaylarımızın, üniversitelerin tıp fakültelerinden veya devlet hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (B ve C sınıfı sürücü ehliyeti olanlar hariç); program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m'den, kız öğrencilerde 1.60 m'den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

 Sınavsız geçiş puanı ile tercih yapacak öğrenciler, sadece lise mezuniyet alanına göre sınavsız geçiş yapma hakkı bulunan programlara başvuru yapabilirler. 

Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş

EK MADDE 1 – (Ek:RG-21/9/2013-28772) (Değişik:RG-2/5/2014-28988)

(1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.

 

Ek Madde-1 Uygulama Esasları İçin Tıklayınız

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2008 - 2016 Yılları Arası ÖSYS Taban Puanları için Tıklayınız


 

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Online Başvuru Tarihleri 01 – 15 Ağustos 2017
Değerlendirme Tarihleri 16 – 21 Ağustos 2017
Sonuç İlan Tarihi 22 Ağustos 2017
Kesin Kayıt Tarihleri 23 – 25 Ağustos 2017 

 

Yatay Geçiş Başvuru Klavuzu için Tıklayınız.

Online Başvuru İçin Tıklayınız.