2017-2018 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencisi Alımı İlanı


Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı güz yarıyılında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 8 ve 9. maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Yüksek Lisans ve yatay geçiş ile doktora öğrencisi alınacaktır.

 

Anabilim Dalı

Yüksek Lisans

Doktora

Yatay Geçiş (Dr)

Yatay Geçiş (YL)

Özel Öğrenci (YL)

Yabancı Uyruklu (YL)

ALES Puan Türü

Başvuru Şartı

İşletme

20*

-

3

5

5

 

EA

İlgili Fakültelerin İşletme bölümünden mezunları haricinde kazanan öğrencilerimize Anabilim Dalının belirlediği Bilimsel Hazırlık Dersleri verilebilir.

Yüksek Lisans Yatay Geçiş için en az bir yarıyılını başarıyla tamamlamış olmak.

Doktora yatay geçiş için ders dönemini tamamlamış olmak.

İktisat

15**

-

-

3

5

 

EA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olmak, İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, İktisat, Siyasal Bilgiler ve Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültelerinin İktisat dışında kalan bölümlerinden mezun olmak.

Yatay geçiş için en az bir yarıyılını başarıyla tamamlamış olmak.

Kamu Yönetimi

10***

-

-

-

-

5

EA

Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi lisans mezunları başvurabilir.

Yabancı uyruklu öğrencilerden alan dışı kabul edilen öğrencilere Bilimsel Hazırlık dersleri verilecektir.

Beden Eğitimi ve Spor

7

-

-

-

-

-

Sözel

Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Bilimleri ve Teknolojileri Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Spor Bilimleri Bölümü, Eğitim Fakültelerinin Beden Eğitimi ve Spor Bölümünden mezun olmak.

Tarih

18****

-

-

-

-

 

Sözel

Üniversitelerin Tarih, Tarih Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü mezun olmak.

Temel İslam Bilimleri

12*****

-

-

3

-

 

 

Sözel

İlahiyat/İslami İlimler Fakültesi mezunu olmak.

 

Yatay geçiş için ders dönemini tamamlamış olmak.

Türk Dili ve Edebiyatı

4******

 

 

 

 

 

Sözel

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak.

*İşletme ABD Tezli Yüksek Lisans İçin: İlgili Fakültelerin İşletme Bölümü mezunlarından (15) İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, İktisat, Siyasal Bilgiler, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültelerinin İşletme dışında kalan bölüm mezunlarından (5) öğrenci alınacaktır.

**İktisat ABD Tezli Yüksek Lisans: İktisat Bölüm Mezunları (10), İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, İktisat, Siyasal Bilgiler, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültelerinin İktisat dışında kalan bölüm mezunlarından (5) öğrenci alınacaktır.

*** Kamu Yönetimi ABD Tezli Yüksek Lisans: Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi Bölümü mezunlarından (10) öğrenci alınacaktır.

****Tarih ABD Tezli Yüksek Lisans: Eskiçağ (2), Ortaçağ (4),Yeniçağ (4), Yakınçağ (4) Türkiye Cumhuriyeti Bilim Dalına (4) öğrenci alınacaktır.

***** Temel İslam Bilimleri ABD Tezli Yüksek Lisans Programı için Tefsir Bilim Dalına (6), İslam Hukuku (2), Arap Dili ve Belağatı (2), Hadis (2), ayrıca yatay geçiş için Tefsir Bilim Dalına (3) öğrenci alınacaktır.

******Türk Dili ve Edebiyatı ABD Tezli Yüksek Lisans: Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalına (2), Yeni Türk Dili Bilim Dalına (2) öğrenci alınacaktır.

Not: Yatay Geçiş Başvuru ve Kayıt İşlemleri Lisansüstü programları ile aynı tarihlerde yapılacaktır.

Başvuru İçin Adaylardan İstenen Belgeler:

1. Öğrenim görmek istedikleri Anabilim ve Bilim Dalı’nı belirtir dilekçe (Enstitü genel ağ sayfasından alınabilir.),

2. Öz geçmiş,

3. Diploma veya Mezuniyet belgesi (aslı ile birlikte fotokopisinin aslı gibidir onaylı örneği),

4. Nüfus Cüzdanı (aslı ile birlikte fotokopisinin aslı gibidir onaylı örneği),

5.  Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) belgesi veya bilgisayar çıktısı,

6. 2 adet vesikalık fotoğraf,

7. Erkek adaylar için askerlik belgesi veya askerlik durum beyanı,

8. Transkript (Not durum belgesi) veya onaylı örneği (Dörtlük sistemle mezun olanların yüzlük sistemdeki karşılığında sadece YÖK çevrim tablosu dikkate alınacaktır.).

Başvuru İçin Gerekli Şartlar:

1. Yüksek lisans programları için, ALES (EA/Sözel) standart puanın en az 55 olması.

2. Adaylar başvurularını şahsen yapacak, postayla veya diğer yolla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Yatay geçişle müracaatlarda disiplin cezası almamış olmak.

4. Birden fazla lisansüstü programa ve bu programlardaki çalışma alanlarına başvuru yapılamaz.

5. Başvuru sırasında istenen belgelerde eksiklik bulunanların başvuruları dikkate alınmayacaktır

6. Her ne sebeple olursa olsun yapılan yanlış başvuru sonucunda gerçekleşen tüm işlemler iptal edilecektir. Bu nedenle başvuru yapmadan önce başvuru/kabul koşulları ve istenen bilgiler/belgeler dikkatle incelenmeli, başvurular dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.

7. İstenen belgelere ilişkin olarak kasten veya sehven yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerde tahrifat yapanların başvuruları kabul olsa dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinecektir.

Yabancı Uyruklu öğrenci Kabul şartları ve İstenilen Belgeler:

a) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmesi için Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunun diplomasına veya YÖK tarafından eş değer olarak kabul edilen bir kurumun lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekir. Ayrıca adayların ilgili enstitü tarafından yapılacak olan Türkçe yeterlilik sınavından en az 50 puan almaları gerekir.

b) Yabacı uyruklu öğrencilerin başvuruları, ilgili EABD başkanlığının görüşü alınarak EYK tarafından karara bağlanır.

c) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler, ALES puanıyla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı öğrencilerle aynı şartlara tabidir.

İstenilen Belgeler:

1) Başvuru formu (Enstitümüz web sayfasından alınabilir),

2) Lisans, varsa yüksek lisans diplomasının noter ya da konsolosluk onaylı Türkçe ve orijinalinin onaylı bir örneği,

3) Lisans, varsa yüksek lisans not dökümünün(transkript) aslı veya onaylı örneği,

4) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı(ALES), Graduate, Record Examination(GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birinin sonuç belgesi,

5) Yurt dışından gelecek öğrencilerin maddi imkânlarının Türkiye’de yükseköğrenimlerini sürdürmeye olanak sağlayacağını gösterir güvence veya destek mektubu,

6) Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfanın Türkçe ya da İngilizce noter ya da konsolosluk onaylı örneği,

7) Varsa yayınları

8) Yeni çekilmiş 6 adet fotoğraf (4.5 x 6 cm)

9) İkamet izin belgesi (Kesin kayıtta istenilecek)

Başvuruların Değerlendirilmesi:

Yüksek Lisans İçin:

İlgili ALES notunun %50’si ve lisans mezuniyet notunun %50’si alınıp sıralama yapılarak bilim sınavına ilan edilen kontenjanın üç katı öğrenci çağrılacaktır. (Sıralama Enstitü sayfasında ilan edilecektir.) Bilim sınavına katılmayan veya sınavda 50 ve üzeri not alamayan öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz.

Lisansüstü programlarda başarı değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılır:

 

 

Program

 

ALES notu

%

Lisans not ortalaması

%

Yüksek Lisans not ortalaması

%

Yabancı dil notu

%

Bilim sınavı notu

%

Tezli Yüksek Lisans

50

30

-

-

20

Hesaplamalara göre yüksek lisansta en az 55 puan alan adaylar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Puanların eşitliği halinde sıra ile ALES notu, mezuniyet notu, yabancı dil notu ve bilim sınavı notu dikkate alınarak sıralama yapılır.

 

Başvuru Adresi :

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

İktisadi ve İdari Bilimler Binası 1.Kat  - KARAMAN

Telefon         : +90 338 226 2123

Belgegeçer   : +90 338 226 2120

http://sbe.kmu.edu.tr

 

Başvuru Tarihi

17-28 Temmuz 2017

Bilim Sınavına Katılacakların İlanı

01 Ağustos 2017       

Bilim Sınavı

03 Ağustos 2017

Bilim Sınavlarının İlanı

07 Ağustos 2017

Asil Kazananların Kayıtları

14 - 18 Ağustos 2017

Yedek Kazananların Kayıtları

21 - 23 Ağustos 2017