2016-2017 Eğitim- Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Fen Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora İlanı


    Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı bahar yarıyılında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 8'inci ve 9'uncu maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Yüksek Lisans ve doktora öğrencisi alınacaktır.

Programlar, Kontenjanlar ve Başvuru Şartları

Anabilim Dalı

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

(Yatay Geçiş)

Doktora

 

Özel Öğrenci

ALES Puan Türü

Başvuru Şartı

Kimya

3

-

-

-

 

Sayısal

 

- Fen ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Kimya Bölümü, Eğitim

Fakültelerinin Kimya Eğitimi, Fen Bilgisi Öğretmenliği

Bölümü, Fen Fakültelerinin Biyokimya Bölümü, Eczacılık Fakültesi,

Mühendislik Fakültelerinin Gıda Mühendisliği,

Kimya Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.

Fen Bilimleri ve Teknolojileri

4

1

-

-

Sayısal

 

-Fen ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Matematik,

Matematik ve Bilgisayar Bölümlerinden, Eğitim Fakültelerinin

Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümünün

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı’ndan mezun olmak.

4

-

-

-

Sayısal

 

- Fen ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Kimya Bölümü, Eğitim

Fakültelerinin Kimya Eğitimi, Fen Bilgisi Öğretmenliği

Bölümü, Fen Fakültelerinin Biyokimya Bölümü, Eczacılık Fakültesi,

Mühendislik Fakültelerinin Gıda Mühendisliği, Kimya

Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.

5

1

-

-

Sayısal

 

- Fakültelerin Biyoloji, Biyoloji Öğretmenliği, Fen Bilgisi

Öğretmenliği, Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik,

Biyoteknoloji, Biyomühendislik, Gıda Mühendisliği, Hemşirelik

veya Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Eczacılık Fakültesi

veya Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunu olmak.

6

1

-

-

Sayısal

 

-Fen ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Fizik Bölümü, Eğitim

Fakültelerinin Fizik Eğitimi, Fen Bilgisi Öğretmenliği,

Mühendislik Fakültelerinin Fizik Mühendisliği, Metalürji ve

Malzeme Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.

İleri Teknolojiler

12

4

-

4

Sayısal

 

- Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve

Haberleşme Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği,

Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Mekatronik

Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri lisans mezunu olmak.

5

-

-

-

Sayısal

 

- Enerji Sistemleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği,

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği,

Kimya, Kimya Mühendisliği ve Malzeme Mühendisliği

Bölümleri lisans mezunu olmak.

1

-

-

-

Sayısal

 

-Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak.

2

-

-

 

-

Sayısal

 

- Gıda Mühendisliği Lisans mezunu olmak.

9

-

-

-

Sayısal

- Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Seramik

Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Metal Eğitimi,

Kimya Mühendisliği, Fizik, Kimya Bölümleri Lisans mezunu

olmak.

Biyomühendislik

4

-

-

-

Sayısal

 

- Mühendislik Fakültelerinin Biyomühendislik, Fen ve

Fen - Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve

Genetik, Ziraat Fakültelerinin Toprak, Tarımsal Biyoteknoloji

bölümlerinden mezun olmak.

-

-

2

-

Sayısal

 

- Biyomühendislik lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.

-

-

1

-

Sayısal

 

- Kimya lisans mezunu olmak ve Buğday Proteinleri ve protein

Elektroforezi konusunda yüksek lisans yapmış olmak.

Matematik

8

2

-

-

Sayısal

 

-Fen ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Matematik,

Matematik ve Bilgisayar Bölümlerinden, Eğitim Fakültelerinin

Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümünün

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı’ndan mezun olmak.

Başvuru İçin Adaylardan İstenen Belgeler:

1. Öğrenim görmek istedikleri Anabilim ve Bilim Dalı’nı belirtir dilekçe (Enstitü web sayfasından alınabilir)

2. Özgeçmiş

3. Diploma veya mezuniyet belgesi (aslı veya onaylı örneği)

4. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) belgesi veya bilgisayar çıktısı

5. Yabancı dil belgesi (YDS,ÜDS, KPDS veya geçerli Uluslararası Dil Belgesi) (aslı veya enstitü onaylı örneği), (Doktora başvuruları için)

6. Erkek adaylar için askerlik belgesi veya askerlik durum beyanı

7. 2 adet vesikalık fotoğraf

8. Transkript (Not durum) belgesi veya onaylı örneği (Dörtlük sistemle mezun olanların yüzlük sistemdeki karşılığında sadece YÖK çevrim tablosu dikkate alınacaktır)

Başvuru İçin Gerekli Şartlar:

1. Matematik, Biyomühendislik, Kimya, Fen Bilimleri ve Teknolojileri ve İleri Teknolojiler Anabilim Dalları Yüksek lisans programı için, ALES Sayısal Ağırlık puanın en az 55 olması.

2. Biyomühendislik  Doktora programı için; ALES Sayısal Ağırlık puanın en az 65 ve YDS,ÜDS, KPDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan 55 puana eşdeğer bir yabancı dil puanı almış olmak.

3. Adaylar başvurularını şahsen yapmak zorundadırlar. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4. Başvuru sırasında istenen belgelerde eksiklik bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

5. Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruları akademik takvime göre yapılacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi:

Yüksek Lisans Programı İçin;

1. İlgili ALES notunun %50’si , mezuniyet notunun %50’si alınarak sıralama yapılacak ve ilan edilen kontenjanın üç katı öğrenci bilim sınavına çağrılacaktır.

2. Adayların ALES notu, lisans mezuniyet notu ve bilim sınavı notu değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Başarı puanı, ALES notunun %50’si, lisans mezuniyet notunun %30’u, bilim sınavı notunun %20’sinin toplamıyla belirlenecektir.

3. Bilim sınavına katılmayan veya sınavda 50 ve üzeri not alamayan öğrencilerin başarı notu hesaplanmayacaktır.

4. Başarı notu en az 55 olanlar sıralamaya dahil edilecektir.

Doktora Programı İçin;

1. İlgili ALES notunun %50’si, mezuniyet notunun %50’si alınarak sıralama yapılacak ve ilan edilen kontenjanın üç katı öğrenci bilim sınavına çağrılacaktır.

2. Adayların ALES notu, lisans mezuniyet notu, Yüksek lisans mezuniyet notu, Yabancı Dil notu ve bilim sınavı notu değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Başarı puanı, ALES notunun %50’si, lisans mezuniyet notunun %10’u, Yüksek lisans mezuniyet notunun %10’u, Yabancı Dil notunun %10’u ve bilim sınavı notunun %20’sinin toplamıyla belirlenecektir.

3. Bilim sınavına katılmayan veya sınavda 50 ve üzeri not alamayan öğrencilerin başarı notu hesaplanmayacaktır.

4. Başarı notu en az 65 olanlar sıralamaya dahil edilecektir.

 

Başvuru Adresi:

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Fen  Bilimleri Enstitüsü

Kamil Özdağ Fen Fakültesi  Binası En Üst Katı -KARAMAN

0338 226 2000 Dahili:3762

Başvuru Tarihi

03-13 Ocak 2017

Bilim Sınavına Katılacakların İlanı

16 Ocak 2017

Bilim Sınavı Tarihi

18 Ocak 2017

Bilim Sınavı Sonuçlarının İlanı

20 Ocak 2017

Kazanan Adayların Kesin Kayıt Tarihleri

Asil Kazananların Kayıtları

23-27 Ocak 2017

Yedek Kazananların Kayıtları

30 Ocak 2017-03 Şubat 2017