2016-2017 Eğitim- Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencisi Alımı İlanı


      Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 8 ve 9. maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen ana bilim dallarına tezli yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınacaktır.

 

Ana Bilim Dalı

Yüksek Lisans

Doktora

Yatay Geçiş (DR)

Yatay Geçiş (YL)

Özel Öğrenci (YL)

ALES Puan Türü

Başvuru Şartı

İşletme

15*

-

3

5

10

EA

İlgili fakültelerin İşletme bölümü mezunları haricinde kazanan öğrencilerimize Ana Bilim Dalı Başkanlığının belirlediği Bilimsel Hazırlık dersleri verilebilir.

Yüksek lisans yatay geçiş için en az bir yarıyılını başarıyla tamamlamış olmak.

Doktora yatay geçiş için ders dönemini başarıyla tamamlamış olmak.

Kamu Yönetimi

-

-

-

2

-

EA

Yatay geçiş için en az bir yarıyılını başarıyla tamamlamış olmak.

İktisat

-

-

-

2

3

EA

Yatay geçiş için en az bir yarıyılını başarıyla tamamlamış olmak.

Türk Dili ve Edebiyatı

6**

-

-

1

-

Sözel

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak.

Yatay geçiş için ders dönemini başarıyla tamamlamış olmak.

Tarih

4***

-

-

-

-

Sözel

Üniversitelerin Tarih, Tarih Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak.

Temel İslam Bilimleri

2****

-

-

1

-

Sözel

İlahiyat/İslami İlimler Fakültesi mezunu olmak.

Yatay geçiş için ders dönemini başarıyla tamamlamış olmak.

*İşletme Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans için: İlgili Fakültelerin İşletme bölümü mezunlarından (8); İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, İktisat, Siyasal Bilgiler, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültelerinin İşletme bölümü dışında kalan bölüm mezunlarından (7) öğrenci alınacaktır.

**Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalına (2), Yeni Türk Dili Bilim Dalına (2) ve Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalına (2) öğrenci alınacaktır. Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalına yatay geçiş ile (1) öğrenci alınacaktır.

***Tarih Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı için Yakınçağ (2), Türkiye Cumhuriyeti (2) Bilim Dallarına öğrenci alınacaktır.

**** Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı için Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalına (2) öğrenci alınacaktır. Tefsir Bilim Dalına Yatay geçiş ile (1) öğrenci alınacaktır.

Not: Yatay Geçiş Başvuru ve Kayıt İşlemleri Lisansüstü programlar ile aynı tarihlerde yapılacaktır.

Başvuru İçin Adaylardan İstenen Belgeler:

Öğrenim görmek istedikleri Ana Bilim ve Bilim Dalı’nı belirtir dilekçe (Enstitü web sayfasından alınabilir.)

1. Öz geçmiş

2. Diploma veya mezuniyet belgesi (aslı veya onaylı örneği)

3. Doktora başvuruları için yabancı dil belgesi (YDS, ÜDS, KPDS veya geçerli Uluslararası Dil Belgesi), (aslı veya enstitü onaylı örneği)

4. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) belgesi veya bilgisayar çıktısı

5. 2 adet vesikalık fotoğraf

6. Erkek adaylar için askerlik belgesi veya askerlik durum beyanı

7. Transkript (not durum belgesi) veya onaylı örneği (Dörtlük sistemle mezun olanların yüzlük sistemdeki karşılığında sadece YÖK çevrim tablosu dikkate alınacaktır.)

Başvuru İçin Gerekli Şartlar:

1. Yüksek lisans programları için, ALES (EA/Sözel) standart puanın en az 55 olması.

2. Adaylar başvurularını şahsen yapacak, postayla veya diğer yolla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Birden fazla lisansüstü programa ve bu programlardaki çalışma alanlarına başvuru yapılamaz.

4. Başvuru sırasında istenen belgelerde eksik bulunanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

5. Her ne sebeple olursa olsun yapılan yanlış başvuru sonucunda gerçekleşen tüm işlemler iptal edilecektir. Bu nedenle başvuru yapmadan önce başvuru/kabul koşulları ve istenen bilgiler/belgeler dikkatle incelenmeli, başvurular dikkatli bir     şekilde yapılmalıdır.

6. İstenen belgelere ilişkin olarak kasten veya sehven yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerde tahrifat yapanların başvuruları kabul olsa dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir.

Başvuruların Değerlendirilmesi:

Yüksek Lisans İçin:

 

1. İlgili ALES notunun %50’si ve lisans mezuniyet notunun %50’si alınıp sıralama yapılarak bilim sınavına ilan edilen kontenjanın üç katı öğrenci çağrılacaktır. (Sıralama Enstitü sayfasında ilan edilecektir.) Bilim sınavına katılmayan veya sınavda 50 ve üzeri not alamayan öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz

2. Lisansüstü programlarda başarı değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılır:

 

 

Program

 

ALES notu

%

Lisans not ortalaması

%

Yüksek Lisans not ortalaması

%

Yabancı dil notu

%

Bilim sınavı notu

%

Tezli Yüksek Lisans

50

30

-

-

20

Hesaplamalara göre yüksek lisansta en az 55 puan alan adaylar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Puanların eşitliği hâlinde sıra ile ALES notu, mezuniyet notu ve bilim sınavı notu dikkate alınarak sıralama yapılır.

 

Başvuru Adresi:

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

İktisadi ve İdari Bilimler Binası 1. Kat - KARAMAN

 

Başvuru Tarihi

02-10 Ocak 2017

Bilim Sınavına Katılacakların İlanı

13 Ocak 2017

Bilim Sınavı

18 Ocak 2017

Bilim Sınavlarının İlanı

20 Ocak 2017

Asil Kazananların Kayıtları

23 - 27 Ocak 2017

Yedek Kazananların Kayıtları

30 Ocak - 03 Şubat 2017

 

Adres: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yunus Emre Yerleşkesi
70200 Karaman
Telefon         : +90 338 226 2123
Belgegeçer   : +90 338 226 2120
http://sbe.kmu.edu.tr