2016 - 2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yerleşme Puanına Göre (Ek Madde-1) Yatay Geçiş Kontenjanları ve Başvuru Şartları


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinde bulunan Ek Madde-1 kapsamında üniversitemize yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin başvurularını aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte 19-30 Ağustos 2016 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen ya da posta ile yapmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvuruların 30 Ağustos 2016 tarihinden önce ilgili birime ulaşmış olması  gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır

Tüm öğrencilerilere duyurulur.


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2008 - 2015 Yılları Arası ÖSYS Taban Puanları

 

Başvuru Evrakları :

1
Başvuru Dilekçesi ( Başvuru dilekçesi için Tıklayınız. )
 

2

Not döküm belgesi (Transkript) aslı

3

Ders içerikleri 

4

Öğrenci belgesi aslı

5

ÖSYS Yerleştirme sonuç belgesi (Puan türlerine göre yerleştirme puanlarını gösteren ÖSYM çıktısı)

6

Kayıtlı olduğu üniversiteden alınan Merkezi Puanla (Ek Madde-1) Yatay Geçiş yapmadığını gösterir belge/yazı aslı (Transkriptinde ilgili ibare bulunanlardan veya öğrenci belgesinde kayıt nedeni belirtilenlerden istenmeyecektir. )

7

Varsa ikinci öğretim öğrencilerinin ilk %10'luk başarı dilimine girdiklerini gösterir belge/yazı aslı

8

Varsa istenen belgelere ilave olarak: Hazırlık Sınıfı okuyan ya da Kayıt Donduran öğrencilerin belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

(Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğrencileri yapacakları başvuruda ÖSYS sonuç belgesi ve başvuru formunu doldurmaları yeterli olacaktır. Ayrıca belge talep edilmeyecektir.)

Dikkat Edilecek Hususlar

İlk ve Acil Yardım programına yatay geçiş yapan adaylarımızın, üniversitelerin tıp fakültelerinden veya devlet hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (B ve C sınıfı sürücü ehliyeti olanlar hariç); program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m'den, kız öğrencilerde 1.60 m'den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

 Sınavsız geçiş puanı ile tercih yapacak öğrenciler, sadece lise mezuniyet alanına göre sınavsız geçiş yapma hakkı bulunan programlara başvuru yapabilirler. 

Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş

EK MADDE 1 – (Ek:RG-21/9/2013-28772) (Değişik:RG-2/5/2014-28988)

(1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir. 


EK MADDE-1 UYGULAMA ESASLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri

19-30  Ağustos 2016

Değerlendirme Tarihi

01-07 Eylül 2016

Sonuçların İlanı

08 Eylül 2016 *

Asil Adayların Kayıtları

19-23 Eylül 2016

 * Sonuçlar üniversitemizin  web sayfasında ( www.kmu.edu.tr ) yayımlanacaktır.